• Đề xuất dạng tham số cho các hệ mật có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên trường GF(p)

  Đề xuất dạng tham số cho các hệ mật có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên trường GF(p)

  Bài viết đề xuất một dạng tham số nguyên tố p với mục tiêu hỗ trợ việc tính toán nhanh trên GF(p) mà không ảnh hưởng đến độ an toàn của các hệ mật có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên trường này.

   7 p tgu 31/01/2020 31 0

 • Ebook Macromedia flash MX: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Macromedia flash MX: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 7 chương còn lại với nội dung như sau: Tạo biểu tượng sử dụng thư viện, sử dụng hình ảnh đồ họa đưa vào từ bên ngoài, bổ sung âm thanh vào các phim của bạn, xuất bản phim flash, tìm hiểu khái niệm cơ bản về actionscript, tìm hiểu về lập trình actionscript cơ bản, tìm hiểu thêm về lập trình actionscript. Với...

   219 p tgu 24/02/2019 28 2

 • Chuyển đổi giao thức và cấp phát tài nguyên trọng số trong các tế bào ảo nhỏ của các mạng cực kỳ dày đặc 5G để cung cấp dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao

  Chuyển đổi giao thức và cấp phát tài nguyên trọng số trong các tế bào ảo nhỏ của các mạng cực kỳ dày đặc 5G để cung cấp dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao

  Bài viết này đề xuất sơ đồ hình thành VSC dựa trên phân cụm K-means và việc chuyển đổi giao thức tương ứng để truyền dữ liệu qua các mạng không được cấp phép và được cấp phép tại đầu tế bào (CH:cell head ) được phát triển. Dựa trên thiết kế kiến trúc của các tế bào ảo nhỏ, một thuật toán cấp phát tài nguyên mới cũng được đề...

   6 p tgu 31/01/2020 28 0

 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình Autolisp trong tự động hóa thiết kế dụng cụ cắt

  Sử dụng ngôn ngữ lập trình Autolisp trong tự động hóa thiết kế dụng cụ cắt

  Thiết kế dụng cụ cắt là quá trình phân tích, tính toán tương đối phức tạp như tính toán xác định biên dạng lưỡi cắt dụng cụ, xác định kích thước hình dáng hình học, kích thước kết cấu của dụng cụ cắt…

   6 p tgu 24/02/2019 17 0

 • Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã LDPC

  Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã LDPC

  Bài báo trình bày việc giải mã mềm sử dụng thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp LDPC dựa trên các ma trận kiểm tra tương đương nhằm khắc phục vấn đề vòng kín ngắn trong mã LDPC. Phương pháp này không những cho phép giảm đáng kể thời gian giải mã so với kỹ thuật giải mã BPA-EH mà còn mang lại độ lợi mã hóa cao hơn.

   5 p tgu 25/10/2018 17 0

 • Cải tiến nâng cao hiệu năng cơ chế chuyển gia kết hợp FMIPv6 và HMIPv6

  Cải tiến nâng cao hiệu năng cơ chế chuyển gia kết hợp FMIPv6 và HMIPv6

  Bài báo đề xuất cải tiến cơ chế F-HMIPv6, cải tiến việc cập nhật liên kết với HA/CN khi MN di chuyển liên miền. Khi MN nhận được thông điệp FBack, có được địa chỉ LCoA và RCoa mới hợp lệ, nó thực hiện ngay việc cập nhật liên kết với HA/CN trước khi chuyển giao L2 diễn ra.

   12 p tgu 25/10/2018 17 0

 • Rút trích văn bản từ tập tin hình ảnh tesseract

  Rút trích văn bản từ tập tin hình ảnh tesseract

  Trong bài báo này, chúng tôi bước đầu tìm hiểu các phương pháp trích lọc văn bản từ hình ảnh của một số công trình liên quan đồng thời cũng tìm hiểu, hiệu chỉnh công cụ mã nguồn mở Tesseract để thực hiện trích lọc văn bản tiếng Anh từ tập tin hình ảnh. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy công cụ này rút trích khá tốt các văn bản từ...

   7 p tgu 25/10/2018 16 0

 • Xác định điều kiện để bảo toàn thông tin trong làm trơn phổ tín hiệu điện tim nhiễm nhiễu

  Xác định điều kiện để bảo toàn thông tin trong làm trơn phổ tín hiệu điện tim nhiễm nhiễu

  Bài báo trình bày kết quả đạt được trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chặn trên của xác suất xảy ra sự kiện sai số vượt quá ngưỡng cho phép. Trong các yếu tố đó, độ dài cắt mẫu là tham số duy nhất mà người sử dụng có thể điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p tgu 25/10/2018 12 0

 • Giáo trình Quản trị mạng Windows Serve

  Giáo trình Quản trị mạng Windows Serve

  Giáo trình Quản trị mạng Windows Server giúp học viên phân biệt được sự khác nhau trong việc quản trị server và workstation; trình bày được các loại định dạng đĩa cứng, công nghệ lưu từ mới Dynamic Storage, kỹ thuật nén và mã hóa dữ liệu; chức năng và các thành phần của Group Policy; nguyên tắc thiết lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy...

   198 p tgu 26/06/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số