• Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 1

  Phần 12 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất" trình bày các nội dung: Những khái niệm cơ bản và pháp quy an toàn vệ sinh lao động, nguyên lý kỹ thuật và tổ chức của công tác an toàn lao động trong VSCN và CNHH, các hóa chất nguy hại cho sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p tgu 08/01/2017 6 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ trong CNHC, những biện pháp ngăn ngừa và hạn chế yếu tố độc hại trong CNHC, kỹ thuật an toàn khi làm việc với một số hóa chất nguy hiểm thường gặp trong CNHC,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p tgu 08/01/2017 8 0

 • Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 1 - TS. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 1 - TS. Trần Ngọc Hội

  (NB) Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học) của TS. Trần Ngọc Hội được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của trường Đại học Sài Gòn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của bài giảng để nắm bắt nội dung thông...

   58 p tgu 23/11/2016 14 1

 • Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 2 - TS. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 2 - TS. Trần Ngọc Hội

  (NB) Mời các bạn cùng tìm hiểu phép tính tích phân hàm một biến; phép tính vi phân hàm nhiều biến được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 2" của TS. Trần Ngọc Hội. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   62 p tgu 23/11/2016 7 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3a – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3a – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 3 - Các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương này trình bày các nội dung về quy luật phân phối rời rạc (Descrete probability distributions) như: Phân phối nhị thức (Binomial), phân phối siêu bội, phân phối Poisson. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p tgu 23/11/2016 6 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4 về biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân phối lề, phân phối và các đặc trưng có điều kiện, Cov(X, Y), hệ số tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tgu 23/11/2016 7 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 7 - Ước lượng tham số. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Khái niệm về ước lượng điểm, ước lượng khoảng, thống kê mẫu, ước lượng (estimator), ước lượng điểm, ước lượng không chệch (ƯLKC), ước lượng hiệu quả, các ước lượng vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p tgu 23/11/2016 8 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3b – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3b – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 3 - Các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho người học kiến thức về quy luật phân phối liên tục (Continuous probability distributions) như: Phân phối chuẩn, phân phối khi bình phương, phân phối student, phân phối fisher. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p tgu 23/11/2016 8 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 1: Biến cố – Xác suất – Các định lý. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại biến cố, các phép toán giữa các biến cố và ý nghĩa, các cách tính xác suất của một biến cố, công thức tính xác suất của các biến cố phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p tgu 23/11/2016 3 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên một chiều. Chương này gồm có những nội dung sau: Định nghĩa, phân loại bnn, hai biến ngẫu nhiên độc lập, hàm ppxs, công thức ppxs, hàm khối xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p tgu 23/11/2016 8 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 – Nguyễn Văn Tiến

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng thể và mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, thống kê mô tả & suy luận, mô tả dữ liệu bằng đồ thị, đồ thị Stem and Leaf, mô tả dữ liệu số, miền giá trị (range),...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p tgu 23/11/2016 6 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 8 - Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kiểm định giả thuyết, giả thuyết thống kê, kiểm định một phía, kiểm định hai phía, quy tắc kiểm định, tiêu chuẩn kiểm định, sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   61 p tgu 23/11/2016 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số