• Giáo trình Động lực học công trình - PGS.TS. Dương Văn Thứ

    Giáo trình Động lực học công trình - PGS.TS. Dương Văn Thứ

    Giáo trình Động lực học công trình trình bày dao động của hệ có một bậc tự do, dao động của hệ có nhiều bậc tự do, dao động ngang của thanh thẳng có vô hạn bậc tự do, động lực học của kết cấu hệ thanh phẳng. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

     133 p tgu 30/01/2015 212 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số