• Ebook Tài liệu bồi dưỡng lí luận chính trị cho Đảng viên mới

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng lí luận chính trị cho Đảng viên mới

  Nội dung "Tài liệu bồi dưỡng lí luận chính trị cho Đảng viên mới" trình bày những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mời các bạn cùng...

   281 p tgu 25/08/2023 26 0

 • Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 2

  Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN" tiếp trình bày những vấn đề cơ bản thể chế chính trị của các nước như: Cộng hòa Philippines; Cộng hòa Singapore; Vương quốc Thái Lan; Liên bang Myanmar. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   164 p tgu 25/08/2023 26 0

 • Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 1

  Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 1

  Tài liệu "Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN" phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản thể chế chính trị của các nước như: Brunei; Vương quốc Campuchia; Cộng hòa Indonesia; Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Malaysia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p tgu 25/08/2023 29 0

 • Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ trẻ em tuổi mầm non; phát triển ngôn ngữ trẻ em là một khoa học; nhiệm vụ, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p tgu 25/08/2023 27 0

 • Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 - Đinh Hồng Thái

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: giáo dục chuẩn mực ngữ âm Tiếng Việt; hình thành và phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo; dạy trẻ các mẫu câu tiếng Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p tgu 25/08/2023 26 0

 • Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: một số vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống; quá trình giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p tgu 25/08/2023 27 0

 • Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p tgu 25/08/2023 28 0

 • Ebook Nói tiếng Anh thông thạo trong sinh hoạt hàng ngày: Phần 2

  Ebook Nói tiếng Anh thông thạo trong sinh hoạt hàng ngày: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nói tiếng Anh thông thạo trong sinh hoạt hàng ngày" trình bày nội dung 6 chương cuối bao gồm các chủ đề giao thông, sở thích và hứng thú, thư viện, mua sắm trực tuyến, thuê nhà, lễ tết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p tgu 25/08/2023 24 0

 • Ebook Nói tiếng Anh thông thạo trong sinh hoạt hàng ngày: Phần 1

  Ebook Nói tiếng Anh thông thạo trong sinh hoạt hàng ngày: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nói tiếng Anh thông thạo trong sinh hoạt hàng ngày" trình bày nội dung 5 chương về các chủ đề cần thiết như những hoạt động thường ngày, thói quen, sức khỏe, mua sắm, công việc, lễ Tết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p tgu 25/08/2023 27 0

 • Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 2

  Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân" trình bày các nội dung: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của một số hợp chất thiên nhiên. Cuối sách là phần bài tập có lời giải và bài tập tự giải để người học tự ôn tập, củng cố kiến thức.

   395 p tgu 25/08/2023 23 0

 • Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 1

  Ebook Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân" trình bày các nội dung: Cơ sở lý thuyết, độ chuyển dịch hóa học, tương tác Spin-Spin, phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ cộng hưởng từ hạt nhân của các hạt nhân khác, phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều, thực hành phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Mời các...

   341 p tgu 25/08/2023 25 0

 • Ebook Tiếng Anh cho nhân viên khách sạn: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh cho nhân viên khách sạn: Phần 2

  "Tiếng Anh cho nhân viên khách sạn" là tài liệu thực hành sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực khách sạn. Sách gồm 19 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 2 này gồm các bài học từ unit 11 đến unit 19. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   93 p tgu 25/08/2023 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu