• Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

  Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khoa học về phương pháp dạy học văn, bộ môn văn ở nhà trường phổ thông, giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học văn trong nhà trường, phương pháp dạy học văn ở trường phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p tgu 30/05/2022 18 0

 • Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 2

  Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp dạy học văn học sử ở PTTH, phương pháp dạy học môn làm văn, phương pháp dạy học môn lý luận văn học, hoạt động ngoại khóa văn học ở phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Ebook Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mục tiêu, nhiệm vụ của việc dạy học Vật lý ở trường phổ thông; con đường hình thành những kiến thức Vật lý cơ bản; phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lý; giáo dục tư tưởng trong dạy học Vật...

   170 p tgu 30/05/2022 17 0

 • Ebook Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong dạy học vật lý, các phương tiện dạy học trong dạy học Vật lý; một số phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý; thí nghiệm trong dạy học Vật lý,... Mời các...

   245 p tgu 30/05/2022 14 0

 • Ebook Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông" cung cấp cho người đọc các kiến thức 3 chương đầu bao gồm: Khái quát về câu, các thành phần ngữ pháp của câu tiếng Việt, phân loại câu tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p tgu 30/05/2022 17 0

 • Ebook Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung dạy học câu tiếng Việt trong sách giáo khoa phổ thông hiện hành, một số nhận xét cá nhân về nội dung dạy học câu tiếng Việt trong sách giáo khoa tiếng Việt hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Bản chất hoạt động của việc học tập Vật lý ở trường phổ thông, rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện các thao tác tư duy và các suy luận logic, vận dụng logic biện chứng trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông.

   124 p tgu 30/05/2022 14 0

 • Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sử dụng phương pháp thí nghiệm lý tưởng trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp tương tự trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   98 p tgu 30/05/2022 14 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định chung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu quy định chung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Phần 1

  Cuốn sách gồm các câu hỏi và đáp giúp người đọc có thể tìm hiểu rõ hơn các quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   78 p tgu 30/05/2022 15 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định chung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định chung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu nội dung t tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ...

   96 p tgu 30/05/2022 15 0

 • Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 1

  Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày tổng quan sử dụng thiết bị nghe nhìn cơ bản gồm: Thiết bị nghe nhìn, các nguyên tắc sử dụng thiết bị dạy học nghe nhìn cơ bản, bố trí mặt bằng sử dụng thiết vị dạy học nghe nhìn cơ bản, thiết bị hỗ trợ sử dụng thiết bị dạy học nghe nhìn cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p tgu 30/05/2022 16 0

 • Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 2

  Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chuẩn bị bài giảng có sử dụng thiết bị nghe nhìn, máy chiếu qua đầu, máy chiếu slide, máy chiếu vật thể, máy chiếu hình đa phương tiện, phòng học tiếng, sử dụng máy vi tính trong dạy học nghe nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p tgu 30/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số