Dựng video kỹ xảo truyền thông với After Effect - Bài: Chức năng của các loại Layer trong After Effect

Video "Chức năng của các loại Layer trong After Effect" trong khóa học Online "Dựng video kỹ xảo truyền thông với After Effect" nhằm giúp chúng ta nắm được các chức năng của các loại Layer trong After Effect. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.