Dựng video kỹ xảo truyền thông với After Effect - Bài: Kết hợp giữa Light và Camera trong After Effect

Video "Kết hợp giữa Light và Camera trong After Effect" trong khóa học Online "Dựng video kỹ xảo truyền thông với After Effect" nhằm giúp chúng ta có thể kết hợp giữa Light và Camera trong After Effect. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.