• Thực trạng mua bán và sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Thực trạng mua bán và sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài viết này nhằm cho chúng ta tìm hiểu về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo tiếng anh là “Mergers and Acquisitions”nay được gọi tắt là M&A như thế nào? Những mục đích và cơ sở pháp lý của việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp qua những thành tựu và hạn chế tại Việt Nam giai đoạn từ 2005 đến 2013.

   8 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

  Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

  Nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của đầu tư công nghệ tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 5 ngân hàng thương mại tại Việt Nam qua 5 năm từ 2010 đến 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng tăng cường mức độ đầu tư cao vào công nghệ thì có lợi nhuận...

   10 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Ứớc lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ứớc lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các ngân hàng không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của mình trong mắt khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Một trong những tiêu chí để xác định vị thế bên cạnh quy mô, mạng lưới hoạt động, uy tín… đó là hiệu quả hoạt động kinh doanh.

   7 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Một số bất cập trong qui chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Một số bất cập trong qui chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  Thực tế cho thấy, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định 1627 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo được sự chủ động và thuận lợi nhất định cho các tổ chức tín dụng cũng như đối với khách hàng trong quan hệ vay vốn, giúp cho hoạt động cho vay...

   7 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Phát triển du lịch nông thôn ở nước ta hiện nay

  Phát triển du lịch nông thôn ở nước ta hiện nay

  Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là chủ đề được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và cho rằng với nông dân, cần phải có cách nhìn mới phù hợp hơn và họ cần được đối xử như là những doanh nghiệp nông thôn. Trong quá...

   5 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Văn hóa biển Việt Nam và phát triển du lịch văn hóa biển đảo

  Văn hóa biển Việt Nam và phát triển du lịch văn hóa biển đảo

  Trong bài viết này, chúng tôi không có tham vọng đưa ra khái niệm hay định nghĩa về văn hóa biển đảo, thay vào đó, chúng tôi giới thiệu tổng quan những khái niệm và định nghĩa nổi bật về văn hóa biển hay văn hóa biển đảo của các tổ chức, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

   11 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Giải pháp nhằm phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Giải pháp nhằm phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Bài này nêu lên những vấn đề cần phải xem xét về du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam như bản sắc cộng đồng bị mai một, thiếu nội dung, hạ tầng cơ sở yếu kém. Bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp cụ thể cần phải thực hiện để chấn chỉnh hoạt động du lịch.

   5 p tgu 26/11/2018 0 0

 • Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

  Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

  Ở nước ta, trong suốt 44 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ở mỗi thời kỳ đều xác định vị trí của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu cách mạng. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết tài liệu.

   5 p tgu 26/11/2018 0 0

 • Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

  Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

  Ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây có những biểu hiện bất cập, hạn chế về môi trường, văn hóa - xã hội và các vấn đề có liên quan khác. Do đó, định hướng phát triển du lịch bền vững ngày càng được Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch quan tâm nhiều hơn. Phát triển du lịch bền vững gồm những...

   12 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bước vào thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, du lịch Việt Nam càng cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết với các nước trong khu vực và quốc tế. Có thể thấy, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam là một vấn đề mang tính chiến lược quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi bàn...

   14 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khánh hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ

  Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khánh hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ

  Bài viết Áp dụng mô hình đổi mới giá trị khánh hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ trình bày: Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hội đủ các dạng địa hình cơ bản gồm núi rừng, đồng bằng biển đảo, có tiềm năng thế mạnh cho phát triển du lịch rất lớn. Trong hơn một thập kỷ qua, khu vục này đã vươn lên...

   13 p tgu 26/11/2018 0 0

 • Trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đến từ bên nào (Một nghiên cứu trong ngành du lịch lữ hành)

  Trong đồng tạo sinh giá trị dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đến từ bên nào (Một nghiên cứu trong ngành du lịch lữ hành)

  Bài viết này này xây dựng và kiểm định mô hình quan hệ giữa hành vi và thái độ tham gia của khách hàng, mẫu nghiên cứu được thu thập theo cặp 1-1, gồm hướng dẫn viên và 1 khách hàng mà hướng dẫn viên này phục vụ.

   11 p tgu 26/11/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số