• Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức kiểu mới và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở

  Nghiên cứu, áp dụng một số loại hình nút giao khác mức kiểu mới và để đề xuất giải pháp cải tạo nút giao ngã tư sở

  Bài báo này giới thiệu một số loại hình nút giao khác mức “kiểu mới” chưa được sử dụng ở Việt Nam, phân tích những điểm tích cực và hạn chế của chúng. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát về hình học, lưu lượng và một số thông số của dòng giao thông tại nút Ngã tư Sở để phân tích những ưu, nhược điểm của phương pháp tổ chức...

   10 p tgu 27/05/2019 2 0

 • Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam

  Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam

  Bài viết này trình bày tình hình quản lý PTXD hiện tại ở Việt Nam và đưa ra những thách thức và khả năng tái chế PTXD. Giải pháp quan trọng được đề xuất là các chiến lược quản lý và tái chế PTXD phù hợp với các điều kiện này, với lợi ích đã được chứng minh cho tất cả các bên liên quan.

   10 p tgu 27/05/2019 5 0

 • Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 ft trong trạng thái di chuyển

  Tính toán tổng thể kết cấu giàn khoan tự nâng 400 ft trong trạng thái di chuyển

  Bài viết này trình bày thuật toán tổng quát kết hợp phương pháp phần tử biên và phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán tổng thể công trình biển tự nâng trong trạng thái di chuyển và áp dụng cụ thể cho một công trình biển tự nâng đang xây dựng trong điều kiện biển Việt Nam.

   12 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Phân tích dao động riêng của tấm bằng vật liệu rỗng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất

  Phân tích dao động riêng của tấm bằng vật liệu rỗng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất

  Bài viết sử dụng lý thuyết cắt bậc nhất (FSDT) của Reissner-Mindlin để phân tích dao động riêng của tấm chữ nhật làm bằng vật liệu rỗng. Do sự phân bố liên tục và không đều của các lỗ rỗng làm cho mô đun đàn hồi và mật độ khối lượng của vật liệu biến đổi trơn theo tọa độ chiều dày tấm với hai dạng phân bố (đối xứng và bất...

   11 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra

  Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra

  Bằng phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích các quy định pháp luật thực định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, tác giả sẽ làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật, vướng mắc khi áp dụng. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật tương ứng cũng như nâng cao...

   11 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Phân tích tần số dao động riêng của vỏ trụ tròn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên có gân gia cường

  Phân tích tần số dao động riêng của vỏ trụ tròn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên có gân gia cường

  Bài viết này trình bày lời giải giải tích cho bài toán dao động riêng của vỏ trụ tròn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) có gân gia cường trực giao, có biên tựa khớp ở hai đầu vỏ. Trong đó, tính chất vật liệu được giả thiết là biến thiên theo phương chiều dầy của vỏ theo quy luật hàm lũy thừa. Mục đích chính của nghiên cứu này...

   9 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa

  Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa

  Bài viết với đối tượng nghiên cứu là hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa sẽ nghiên cứu các vấn đề thực tiễn và xu hướng trên thế giới và đưa ra quan điểm chung và nội dung của các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và...

   9 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Nghiên cứu ứng xử ngang của nguyên mẫu gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết

  Nghiên cứu ứng xử ngang của nguyên mẫu gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết

  Nghiên cứu này phân tích sự làm việc của nguyên mẫu gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết bằng mô hình số. Hiệu quả của gối cách chấn cốt sợi không liên kết này được so sánh với gối cốt sợi liên kết thông thường.

   10 p tgu 27/05/2019 3 0

 • Xác định hệ số hiệu chỉnh cắt trong dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

  Xác định hệ số hiệu chỉnh cắt trong dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

  Trong nghiên cứu này, một phương pháp tiếp cận để xác định hệ số hiệu chỉnh cắt cho dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) được trình bày. Hệ số này xuất hiện trong biểu thức của lực cắt trong dầm. Dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất và nguyên lý năng lượng tương đương, các biểu thức của hệ số hiệu chỉnh cắt cho...

   10 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Công nghệ in bê tông 3D - định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam

  Công nghệ in bê tông 3D - định hướng phát triển và áp dụng ở Việt Nam

  Bài viết sử dụng tiếp cận nghiên cứu tổng quan theo hướng định tính, nhắm tới mục đích giới thiệu công nghệ, chỉ ra tiềm năng, thách thức và phân tích những điểm nổi bật mà công nghệ này có thể thay đổi tích cực ngành xây dựng Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, một nghiên cứu tổng quan đã được thực hiện dựa trên các bài...

   8 p tgu 27/05/2019 3 0

 • Tỉ lệ và độ chính xác của bản đồ số phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình

  Tỉ lệ và độ chính xác của bản đồ số phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình

  Bài viết tập trung phân tích, làm rõ các điểm giống nhau, khác nhau trong quá trình thành lập, sử dụng bản đồ giấy và bản đồ số. Thông qua các khảo sát và phân tích, giúp chọn và sử dụng bản đồ số có tỉ lệ cần thiết, theo quy định, để các bài toán thiết kế, quy hoạch đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

   6 p tgu 27/05/2019 4 0

 • Tính hệ giằng gió trong cầu treo theo sơ đồ biến dạng

  Tính hệ giằng gió trong cầu treo theo sơ đồ biến dạng

  Bài viết này trình bày một cách tính chuyển vị ngang của hệ mặt cầu và lực căng trong các dây giằng gió trong cầu treo một nhịp, qua việc thành lập phương trình lực căng trong dây trên cơ sở lí thuyết dây mềm và thuật toán tính lặp.

   8 p tgu 27/05/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số