• Mã mạng trên một số cấu trúc đại số

  Mã mạng trên một số cấu trúc đại số

  Bài viết này trình bày ý tưởng xây dựng mã mạng dựng dựa trên một số cấu trúc đại số thông dụng như: Các nhóm cộng trên đường cong elliptic; trên vành số, Zp vành đa thức, các nhóm nhân trên trường GF (p), trường đa thức.

   8 p tgu 30/12/2019 10 0

 • Một cách đánh giá hiệu suất cho thuật toán đa giả thuyết theo dõi đa mục tiêu

  Một cách đánh giá hiệu suất cho thuật toán đa giả thuyết theo dõi đa mục tiêu

  Bài viết đề xuất một phương pháp đánh giá hiệu suất của thuật toán đa giả thuyết theo dõi đa mục tiêu dựa vào xác suất phát hiện các mục tiêu, thể hiện qua các thông số quan trọng như: tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SNR, xác suất phát hiện quỹ đạo, ngưỡng phát hiện mục tiêu.

   10 p tgu 30/12/2019 9 0

 • Kiểm toán nợ công - bài học từ các nước châu Âu

  Kiểm toán nợ công - bài học từ các nước châu Âu

  Bài viết sau đây giới thiệu về hoạt động kiểm toán nợ công ở các quốc gia này, từ đó rút ra phương thức chung hợp lý để kiểm toán nợ công toàn châu Âu.

   6 p tgu 27/11/2019 30 0

 • Tổng quan mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam

  Tổng quan mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam

  Bài viết khái quát về xây dựng mô hình toán cũng như nêu ra những hạn chế cho bộ XHTD tại các NHTM hiện nay, đồng thời bài báo đưa ra những giải pháp cho mô hình XHTD cho khách hàng doanh nghiệp.

   6 p tgu 27/11/2019 31 0

 • Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tổn thất tài sản cố định tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tổn thất tài sản cố định tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Nghiên cứu sau sẽ đi sâu phân tích định lượng về tác động các nhân tố đến việc vận dụng mô hình GTHL bao gồm: môi trường pháp lý; môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa, xã hội trình độ của nhân viên kế toán, quy mô của DN, vai trò của tổ chức, hiệp hội ngành nghề kế toán. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các khuyến nghị...

   9 p tgu 27/11/2019 38 0

 • Kinh nghiệm của kiểm toán nhà nước Canada trong kiểm toán hoạt động lĩnh vực môi trường

  Kinh nghiệm của kiểm toán nhà nước Canada trong kiểm toán hoạt động lĩnh vực môi trường

  Theo Báo cáo Môi trường toàn cầu lần thứ 5 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) thì “Những thay đổi quan sát được hiện nay đối với hệ thống Trái Đất là chưa từng có trong lịch sử loài người. Nỗ lực để làm chậm tốc độ hoặc mức độ thay đổi - bao gồm các biện pháp sử dụng hiệu quả và giảm thiểu sử dụng nguồn tài...

   8 p tgu 27/11/2019 31 0

 • Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

  Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

  Kiểm toán chuyên đề là một phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán đã được Kiểm toán nhà nước (KTNN) triển khai thực hiện trong nhiều năm, nhiều lĩnh vực và đã mang lại những kết quả nhất định trong việc đánh giá những hoạt động có tính chất chuyên môn, chuyên sâu của các đơn vị được kiểm toán, từ đó, đưa ra các ý kiến tư vấn,...

   5 p tgu 27/11/2019 31 0

 • Hiểu biết hoạt động sản xuất kinh doanh khi kiểm toán doanh nghiệp quân đội

  Hiểu biết hoạt động sản xuất kinh doanh khi kiểm toán doanh nghiệp quân đội

  Bài viết tập trung nghiên cứu việc nắm chắc về hoạt động kinh doanh của đối tượng kiểm toán trong suốt các giai đoạn của cuộc kiểm toán từ đó đưa ra một số nội dung cần phải nắm rõ khi thực hiện kiểm toán mảng doanh nghiệp Quân đội.

   8 p tgu 27/11/2019 30 0

 • Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại

  Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại

  Kiểm toán nhà nước, nghiệp vụ tín dụng là một nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại. Nắm bắt được thực trạng việc kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM của KTNN, các kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, phân tích các nguyên nhân, từ đó đưa ra một số các giải pháp...

   6 p tgu 27/11/2019 26 0

 • Kiểm toán - cơ hội và thách thức trên chặng đường phát triển

  Kiểm toán - cơ hội và thách thức trên chặng đường phát triển

  Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925-21/6/2017) và 10 năm thành lập Tạp chí NCKH Kiểm toán(1997-2017), bài viết tập trung đánh giá những thành công qua 10 năm đồng hành cùng sự nghiệp khoa học công nghệ và thông tin truyền thông của KTNN, đồng thời phân tích những cơ hội và thách thức, kiến nghị những giải pháp để phát...

   6 p tgu 27/11/2019 24 0

 • Kiểm toán nợ công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Kiểm toán nợ công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Việt Nam không nằm trong các nhóm nước có gánh nặng về nợ cao. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý và sử dụng nợ công vẫn chưa thực sự hiệu quả.

   6 p tgu 27/11/2019 28 0

 • Vai trò của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

  Vai trò của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

  Mục tiêu bài viết nhằm tổng quan các ứng dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán liên quan đến dịch vụ đảm bảo và tính tuân thủ (phát hiện gian lận, tình hình tài chính) và kế toán điều tra. Qua đó, giúp hiểu hơn về vai trò của khai phá dữ liệu và rộng hơn là dữ liệu...

   8 p tgu 27/11/2019 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số