Nuôi trồng thủy sản

Bộ sưu tập sau đây tổng hợp các giáo trình ngành Nuôi trồng thủy sản nhằm giúp sinh viên học ngành này có thêm tài liệu học tập, tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Hy vọng bộ sưu tập sau đây sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hành.