Tài liệu học tập hay cho ngành Khoa học cây trồng

Bộ sưu tập sau đây gồm các tài liệu học tập hay cho ngành Khoa học cây trồng như kỹ thuật chăm sóc cây, kỹ thuật ươm giống, kỹ thuật trồng, chuẩn bị đất, phòng trừ dịch hại cây trồng,... do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và ấn hành. Mời bạn đọc cùng tham khảo.