• Bài giảng Thiết kế Web: Chương 5 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 5 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về CSS nâng cao. Chương này gồm có những nội dung chính sau: CSS Display, CSS Position, CSS Float, CSS Align, CSS Navigation Bar, CSS Image Gallery, CSS Image Sprite, CSS Image Opacity. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tgu 18/06/2016 274 2

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 3 - Ngôn ngữ HTML (Phần Form). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về HTML Form như: Thẻ form, input tag, Textfield, radio button, checkbox, button, submit button,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   23 p tgu 18/06/2016 269 2

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về CSS (Cascading Style Sheet). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu CSS, CSS Background, CSS Text, CSS Font, CSS Link, CSS List, CSS Table, CSS Box Model. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p tgu 18/06/2016 245 2

 • Bài giảng Chương 8: Bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital)

  Bài giảng Chương 8: Bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital)

  Bài giảng Chương 8: Bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital) trình bày về các thanh ghi sử dụng với ADC; hoạt động của module ADC như hoạt động chuyển đổi A/D ở chếđộ SLEEP; khởi tạo chuyển đổi ADC. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   10 p tgu 24/08/2015 339 2

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình DOM (Document Object Model). Đây là một mô hình chuẩn cho phép ngôn ngữ lập trình có thể truy xuất và thay đổi động nội dung, cấu trúc, định dạng của 1 văn bản. Thông qua HTML DOM, ta có thể lấy, thay đổi, thêm hay xóa bất kỳ 1 element nào trong trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 18/06/2016 220 2

 • Bài giảng Chẩn đoán điều trị - Bài 4: Kỹ thuật cứu dữ liệu

  Bài giảng Chẩn đoán điều trị - Bài 4: Kỹ thuật cứu dữ liệu

  Bài 4 Kỹ thuật cứu dữ liệu thuộc bài giảng "Chẩn đoán điều trị". Mục tiêu bài học này nhằm nắm rõ nguyên tắc lưu trữ dữ liệu, hiểu biết được nguyên nhân gây mất dữ liệu, nắm được cơ chế khôi phục dữ liệu.

   8 p tgu 23/07/2015 255 2

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 3 - Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 3 - Dương Thành Phết

  Chương 3 - Các điều khiển webserver. Chương này cung cấp cho người học những kiến thức sau: Tổng quan về ASP.Net server control, HTML control, WebSever control, các điều khiển khác, đối tượng ViewState. Mời các bạn tham khảo.

   54 p tgu 22/03/2017 523 2

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Chương 2 - Ngôn ngữ HTML (Phần cơ bản). Chương này gồm có các nội dung chính sau: Giới thiệu HTML, HTML Elements, HTML Basic Tags, HTML Attributes, HTML Formats, HTML Entitties, HTML Lists, HTML Link, HTML Image, HTML Table. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p tgu 18/06/2016 245 2

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 7 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 7 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng - Chương 7 mô tả những công việc liên quan đến UDP Socket . Chương này giúp người học hiểu được những kiến thức tổng quan về UDP, hiểu được lập trình với Socket UDP, nắm bắt được sự tương tác giữa socket sender/reciever,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p tgu 28/12/2015 218 2

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Dương Thành Phết

  Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Tổng quan về ASP.Net. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời các bạn tham khảo.

   56 p tgu 22/03/2017 335 2

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Lập trình mạng - Chương 4 cung cấp những kiến thức về lập trình đa tuyến và mô hình Client - Server. Chương này trình bày các nội dung sau đây: Khái niệm về thread, tạo ra các thread, vòng đời của một Thread, lập lịch cho thread, đồng bộ hóa các thread.

   54 p tgu 28/12/2015 265 2

 • Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module

  Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module

  Bài giảng Chương 6: Capture compare PWM module giới thiệu tới các bạn về thanh ghi CCP1CON; các chế độ hoạt động như chế độ CAPTURE; chế độ COMPARE; chế độ PWM (Pules Width Modulation). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

   31 p tgu 24/08/2015 141 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số