Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 5: Hồ sinh học và các hệ thống xử lý tự nhiên

Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 5: Hồ sinh học và các hệ thống xử lý tự nhiên có nội dung trình bày các kiến thức về xử lý nước thải bằng hồ sinh học tự nhiên, cơ chế hoạt động của hồ tùy tiện, thiết kế hồ sinh học, hệ thống xử lý nước thải tự nhiên đất ngập nước và cánh đồng tưới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết dội dung bài giảng.