Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 2 – KTS. Dương Trọng Bình

Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 2: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp một tầng. Chương này trình bày những nội dung: Các dạng khung chịu lực, các bộ phận chịu lực trong hệ khung phẳng, các bộ phận chịu lực trong hệ khung phẳng btct, các bộ phận chịu lực trong hệ khung phẳng thép. Mời các bạn cùng tham khảo.