Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp: Bài 3 – KTS. Dương Trọng Bình

Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 3: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng. Chương này trình bày những nội dung: Các dạng khung chịu lực nhà CN nhiều tầng, các bộ phận chịu lực trong hệ khung BTCT, các bộ phận chịu lực trong hệ khung thép. Mời các bạn cùng tham khảo.