Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

Chương 5 trình bày những kiến thức căn bản về lý thuyết đồ thị, cách biểu diễn, một số thuật toán trên đồ thị; đánh giá thuật toán và một số ứng dụng của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.