Bài giảng Chẩn đoán điều trị - Bài 1: CĐ & ĐT hệ thống máy tính

Nội dung trong bài này gồm: ôn tập phần cứng máy tính, quy trình chẩn đoán và điều trị, chẩn đoán và điều trị phần cứng máy tính, chẩn đoán và điều trị phần mềm máy tính, các sự cố về virus.