Bài giảng Chính trị - Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

Bài giảng "Chính trị - Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt" với các nội dung quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt; nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.