Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu - Lương Hòa Hiệp

Bài giảng "Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của bộ môn thi công, mối quan hệ giữa các môn học, những khái niệm mở đầu và yêu cầu của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.