Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 1: Packages và Interfaces

Bài giảng Lập trình Java - Bài 1 trang bị cho người học kiến thức về packages và interfaces. Nội dung trình bày của bài học gồm: Packages, phạm vi truy cập, sử dụng package, các package thư viện, class abstract, interfaces. Mời các bạn cùng tham khảo.