Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 8: Giới thiệu về Swing

Bài 8 giới thiệu về Swing trong Java. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Java foundation classes (AFC), abstract windowing toolkit (AWT), swing, các thùng chứa -containers, các hộp thoại - dialogs, các hộp thoại - dialogs, các thành phần GUI – components, xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.