Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học Thiết kế và phát triển Web. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên hiểu được cách thức, cơ chế hoạt động của một trang web viết bằng ngôn ngữ ASP.Net, thiết kế và phát triển được một trang web hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ ASP.Net, tối ưu hóa trong việc phát triển một trang web hoặc trang web đã có sẵn viết bằng ASP.Net.