Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lượng giá trị hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử, bốn hình thái đo lường giá trị, các chức năng cơ bản của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.