Bài giảng Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 3: So sánh các tham số

Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về so sánh các tham số. Nội dung chính trong chương này gồm có: So sánh hai trung bình và mở rộng, so sánh hai phương sai và mở rộng, đánh giá tính độc lập của các dấu hiệu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.