Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Phần 1 - ThS. Đăng Xuân Trường, TS. Đặng Thị Trang

Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng - Phần 1: Tổng quan về dự án xây dựng" trình bày các nội dung: Định nghĩa về dự án, các dự án xây dựng, vòng đời dự án xây dựng, vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.