Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Phần 3 - ThS. Đăng Xuân Trường, TS. Đặng Thị Trang

Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng - Phần 3: Hoạch định và thiết kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bên tham gia, hoạch định và nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, chuẩn bị hồ sơ mời thầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.