Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Quản lý chất lượng - ThS. Đăng Xuân Trường, ThS. Hoàng QuỳnhAnh (tt)

Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của các phương pháp thống kê trong việc quản lý quy trình sản xuất, làm thế nào để thu thập dữ liệu, phiếu kiểm tra, phân tích Pareto,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.