Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 12 - ThS. Võ Thanh Phúc

Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 12: Cấu trúc của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Rễ, thân, lá. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.