Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 13 - ThS. Võ Thanh Phúc

Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 13: Sự phát triển của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức về sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự sinh trưởng của cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.