Bài giảng Sức bền vật liệu 1: Chương 6 - PGS. TS. Trần Minh Tú

Chương 6 trang bị cho người học kiến thức về thanh chịu uốn phẳng. Nội dung trình bày trong chương gồm: Khái niệm chung, uốn thuần túy thanh thẳng, uốn ngang phẳng thanh thẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.