Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

Tiếp nối phần 1 Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Công nghệ Wireless; Thiết kế mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.