Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1

Tài liệu Thiết kế và đánh giá thuật toán được biên soạn nhằm phục vụ công việc giảng dạy và học tập môn học Thiết kế và đánh giá thuật toán của ngành học Khoa học máy tính thuộc khoa Công nghệ thông tin trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Tài liệu cũng rất cần thiết cho tất cả các ngành học thuộc khoa Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán dưới đây.