Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Chương 2 - Ngôn ngữ HTML (Phần cơ bản). Chương này gồm có các nội dung chính sau: Giới thiệu HTML, HTML Elements, HTML Basic Tags, HTML Attributes, HTML Formats, HTML Entitties, HTML Lists, HTML Link, HTML Image, HTML Table. Mời các bạn cùng tham khảo.