Bài giảng Thiết kế Web: Chương 6 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Javascript là một ngôn ngữ lập trình được tạo ra vào năm 1995 bởi Brendan Eich tại Netscape. Mục đích ban đầu để nâng cao khả năng tương tác của trang web với người sử dụng. Chương này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.