Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 2

Tiếp nối nội dung phần 1, nội dung Bài giảng Thực hành lập trình CSDL với VB.net: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức như sau: Lập trình và in ấn báo cáo;Lập trình menu và phân phối ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!