Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

Bài giảng "Tin học đại cương - Phần 1: Tổng quan về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của máy tính, một số khái niệm cơ bản về tin học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.