Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

Bài giảng "Tin học đại cương - Phần 3: Microsoft Word 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về MS Word 2010, định dạng văn bản, bố cục trang tài liệu, làm việc với bảng (Table), thao tác trên các đối tượng, một số chức năng thông dụng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.