Bài giảng Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu cách điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện, vật liệu cách điện khí, vật liệu cách điện rắn, vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.