Bài giảng Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 6: Phóng điện trong chất rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử), phóng điện điện cơ, phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.