Bài giảng Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 7: Phóng điện trong chất lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory), lý thuyết phóng điện bọt khí, lý thuyết phần tử lơ lửng, lý thuyết dòng điện tích. Mời các bạn cùng tham khảo.