Bài giảng Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng "Vật liệu điện - Chương 9: Vật liệu từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất từ của vật liệu, phân loại vật liệu từ, từ hóa và nhiệt độ, vùng từ tính, vật liệu sắt từ mềm và cứng, tổn hao sắt từ. Mời các bạn cùng tham khảo.