Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Chương 1: Trường tĩnh điện trong bài giảng Vật lý đại cương A2 giúp người học nắm được tổng quan về tương tác điện, điện trường, đường sức từ trường, định lý Ostrogradxki-Gauss, công của lực điện và chuyển động trong điện trường. Qua đó giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chương 1 trong bộ môn Vật lý đại cương A2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.