Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Chương 3: Dòng điện không đổi trong bài giảng Vật lý đại cương A2 sẽ giới thiệu cho người những khái niệm cơ bản về dòng điện, chiều của dòng điện, nguồn điện, suất điện động, cường độ dòng điện; định luật Ohm tổng quát; quy tắc Kirchhoff. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày công của dòng điện và nguồn điện; mạch tam giác-sao và mạch cầu. Qua những nội dung trong bài giảng, người học sẽ nắm dược những kiến thức cơ bản về dòng điện không đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.