Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.1 - Nguyễn Thị Nhung

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.1: Xác suất cơ bản 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của lý thuyết xác suất, những khái niệm cơ bản của xác suất, định nghĩa xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.