Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.3 - Nguyễn Thị Nhung

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.3: Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, các đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.