Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.4 - Nguyễn Thị Nhung

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.4: Một số phân phối lí thuyết quan trọng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối lí thuyết rời rạc, phân phối lý thuyết liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.