Bài giảng Xây dựng các công trình trên đường

Nội dung bài giảng trình bày khái niệm chung về xây dựng các công trình trên đường, công tác chuẩn bị và vận chuyển các cấu
kiện của cống bê tông cốt thép lắp ghép, đào hố móng, đặt cống và xây dựng tường chắn đất.