Bài viết Nghiên cứu và ứng dụng móng kim cương vào các công trình chịu tải trọng nhỏ

Bài viết giới thiệu một loại móng mới, được gọi là “móng kim cương”. Móng kim cương được ứng dụng nhiều ở Hoa Kỳ. Nhưng ở nước ta, chưa có công trình nào nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn cũng như lý thuyết tính toán. Dựa vào kiến thức nền móng, chúng tôi đã chế tạo loại móng này và xây dựng trình tự tính toán, kiểm toán và thử tải.