Bài viết Tính hệ giằng gió trong cầu treo theo sơ đồ biến dạng

Bài viết này trình bày một cách tính chuyển vị ngang của hệ mặt cầu và lực căng trong các dây giằng gió trong cầu treo một nhịp, qua việc thành lập phương trình lực căng trong dây trên cơ sở lí thuyết dây mềm và thuật toán tính lặp.