Chuyên đề: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng

Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm, sản phẩm, đặc điểm, hoạt động và phân nhóm của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.