Chuyên đề: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng (tiếp theo)

Tiếp nối nội dung chuyên đề, bài giảng tiếp tục giới thiệu một số văn bản pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.